A jeśli strata powstała wskutek zbycia papierów wartościowych... Mój Pit 2014 z Programem.

Pobierz darmowy program PITy 2017

Najpopularniejszy program do rozliczania formularzy podatkowych

Podatnik, który w danym roku podatkowym poniósł stratę ze zbycia papierów wartościowych ma możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach podatkowych. Pamiętać jedynie trzeba przy tym, że rozliczenie Pit 2014 będzie mogło uwzględnić i rozliczyć stratę podatkową tylko z tego samego źródła przychodów. Oznacza to, że PIT 2014 ze stratą ze zbycia papierów wartościowych może ją uwzględniać w ramach przychodów pochodzących z obrotu takimi papierami.

 

Jak obniżyć przychód o stratę z lat ubiegłych?

Program PITy 2014 wskaże, jak należy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczyć stratę podatkową. Na podstawie wspominanej ustawy, stratę poniesioną w roku podatkowym można wykorzystać do obniżenia dochodu uzyskanego z tego źródła w najbliższych 5 kolejno po sobie następujących latach. Jednorazowe rozliczenie straty nie może uwzględniać więcej, niż 50% jej kwoty. Oznacza to, że strata ze zbycia papierów wartościowych jest rozliczana w ten sam sposób, co inne straty podatkowe. Najszybciej można ją rozliczyć w ciągu dwóch lat podatkowych, zakładając, że podatnik osiągnie przychód ze źródeł kapitałowych.

Słowa kluczowe

  • PIT 2014 ze stratą ze zbycia papierów wartościowych
  • Program PITy 2014 rozliczy stratę podatkową
  • rozliczenie Pit 2014 a strata ze zbycia papierów wartościowych
  • rozliczenie Pit 2014 obrotu papierami wartościowymi
  • jak rozliczyć w pity 2014 stratę podatkową ze zbywania papierów wartościowych?

Pobierz Druk lub Aktywny Formularz PIT